• Tên sản phẩm
 • Từ khóa
 • Mô hình sản phẩm
 • Tóm tắt sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • Tìm kiếm toàn văn bản
hiện tại vị trí: Nhà » Liên hệ chúng tôi
BẠN CÓ THỂ TÌM CHÚNG TÔI
Hồ Nam Grand Máy đóng gói Công ty TNHH
  Địa chỉ: Số 919, đường Chezhanbei, quận Kaifu, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, P.R.China.
  Điện thoại: + 86-731-84325468
  Fax: + 86-731-84325498
 Điện thoại di động: + 86-13706885851 (Whatsapp/Wechat)
                                     + 86-17352871618(Whatsapp/Wechat/Skype)
                                     + 86-19918995192(Whatsapp/Wechat/Skype)
Email: sales@grand-packing.com
                  fish@grand-packing.com
                  sale2@grand-packing.com

Hồ Nam Grand Máy đóng gói., Ltd

 • Tên sản phẩm
 • Từ khóa
 • Mô hình sản phẩm
 • Tóm tắt sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • Tìm kiếm toàn văn bản
© Bản quyền Hồ Nam Grand Máy đóng gói Công ty TNHH

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Mob: + 86-13787413551
          + 86-17352871618
          + 86-18008485468

          + 86-19918995192
 Điện thoại: + 86-731-84325468
 Số fax:
+ 86-731-84325498
Đặt câu hỏi của bạn bằng E-mail
sales@grand-packing.com
fish@grand-packing.com

sale2@grand-packing.com